Nieuwe sporthallen kunnen er komen (partners ondertekenen intentieverklaringen middengebied)

Dinsdagavond 8 maart hebben de partners die samenwerken aan de plannen in het middengebied, de intentieverklaring ondertekend. Een avond eerder was de gemeenteraad al positief. De gemeente heeft ook 'een kwartiermaker' gevonden. Het wordt nu serieus.

Na vele jaren van overleg, komt het er nu van. Er zijn ambitieuze plannen waarvoor draagvlak bestaat. In de door de partijen ondertekende intentieverklaring staat het mooi omschreven: Partijen hebben de ambitie de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in Nieuwleusen te behouden, te verrijken en waar dat nodig is te versterken. Door inhoudelijke en ruimtelijke samenwerking streven de partijen naar het in stand houden van voorzieningen, het verbreden van het aanbod en -afhankelijk van maatschappelijke ontwikkelingen- het mogelijk maken van nieuwe voorzieningen. De partijen willen de sociale samenhang, het gemeenschapsgevoel, bevorderen. Zij willen deze ambitie realiseren binnen het project ‘WOC Campus Nieuwleusen’ in het middengebied van Nieuwleusen.

De volgende partijen, doen onder regie van de gemeente, mee :

Stichting Openbare bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen

Stichting Maatschappelijk Opbouw Nieuwleusen (SMON)

Stichting De Schakel, Nieuwleusen

Volleybalvereniging Flash, Nieuwleusen

Landstede Welzijn

Nieuwleusen Synergie

Landstede Voortgezet onderwijs, Agnieten College Nieuwleusen

Stichting Primair Christelijk Onderwijs te Nieuwleusen

Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en regio

Landstede Kinderopvang

Stichting Doomijn peuterspeelzalen

Binnenkort praten deze partijen met de kwartiermaker die door de gemeente voor deze rol is benaderd. Het is Hans Groenhuis, directeur van de ROVA en woonachtig in Dalfsen. Volgens burgemeester Noten staat de heer Groenhuis boven alle partijen en heeft hij veel ervaring met projectmanagement.

Naar nieuwsoverzicht
“Zonder tegenslag bestaat er geen overwinning”